เรียนรู้และเข้าใจการทำงบการเงินรวมบริษัทย่อย

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 4,500.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 15 ชั่วโมง 3 นาที

สอนโดย อ.สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนหลายสิปปี

เรียนรู้การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับบริษัทที่มีบริษัทลูกหรือบริษัทย่อย และต้องทำงบการเงินรวม สอนวิเคราะห์อย่างละเอียดสไตล์ VI

มีเอกสารประกอบให้ Download

เกี่ยวกับคอร์สนี้

เรียนรู้การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับบริษัทที่มีบริษัทลูกหรือบริษัทย่อย และต้องทำงบการเงินรวม สอนวิเคราะห์อย่างละเอียดสไตล์ VI

เนื้อหาคอร์สออนไลน์นี้
- ความหมายของงบการเงินรวม บริษัทย่อย บริษัทร่วม หลักเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวม
- การแสดงรายการในงบเฉพาะและงบการเงินรวมของรายการเงินลงทุน
- หลักกว้างๆ ในการจัดทำงบการเงินรวมที่นักลงทุนควรเข้าใจ รายการตัดบัญชีระหว่างกัน กระทบอย่างไร ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมมาอย่างไร คืออะไร
- Equity Method หลักของการบันทึกรายการส่วนได้เสีย
- การรับรู้รายได้เมื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีกำไร เมื่อจ่ายปันผล เพิ่มทุน ลดทุน
- การวิเคราะห์งบการเงินที่ถูกต้อง เช่น D/E ควรใช้ E Equity ตัวไหน ROE กำไรบรรทัดไหนต้องหารด้วยบรรทัดไหน เป็นต้น เพราะอะไร ทำไม
- เมื่อวิเคราะห์จากงบรวม ต้องมองบริษัทย่อยและร่วมอย่างไร
- การวิเคราะห์คุณภาพการทำกำไรบริษัทย่อยและร่วมจากงบการเงินคร่าวๆ
- การเข้าซื้อกิจการการเมื่อซื้อสูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมจะเกิดอะไรขึ้น
- การเอาบริษัทย่อยเข้าตลาด เทคนิคที่บริษัทสร้างภาพกำไรในงบกำไรขาดทุน ทำได้อย่างไรในทางบัญชี
- การวิเคราะห์บริษัท Holding

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ "สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล" นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี ซึ่งได้แนะนำวิธีวิเคราะห์งบการเงินอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นและเข้าใจภาพรวมของงบการเงิน ซึ่งเป็นร่องรอยทางธุรกิจที่บริษัทต่างๆ ได้ทิ้งไว้ ทำให้เรารู้ถึงเส้นทางธุรกิจในอดีต ปัจจุบัน และรู้ว่าบริษัทนั้นๆ กำลังจะลงทุนอะไรต่อไปในอนาคต เพื่อให้นักลงทุนสามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง

ผู้สอน

สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล

นักลงทุนสไตล์ VI นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย

หลักสูตรของคอร์สนี้

เรียนรู้และเข้าใจการทำงบการเงินรวมบริษัทย่อย (ฉบับนุกลงทุน)
เรียนรู้และเข้าใจการทำงบการเงินรวมบริษัทย่อย (1)
1:27:30
เรียนรู้และเข้าใจการทำงบการเงินรวมบริษัทย่อย (2)
1:38:33
เรียนรู้และเข้าใจการทำงบการเงินรวมบริษัทย่อย (3)
1:48:35
เรียนรู้และเข้าใจการทำงบการเงินรวมบริษัทย่อย (4)
2:35:42
เรียนรู้และเข้าใจการทำงบการเงินรวมบริษัทย่อย (5)
2:01:14
เรียนรู้และเข้าใจการทำงบการเงินรวมบริษัทย่อย (6)
1:33:00
เรียนรู้และเข้าใจการทำงบการเงินรวมบริษัทย่อย (7)
1:29:38
เรียนรู้และเข้าใจการทำงบการเงินรวมบริษัทย่อย (8)
2:29:38