เริ่มต้นการใช้งาน VMware vSphere 6.0

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,500.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 70 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 11 ชั่วโมง 9 นาที

อธิบายส่วนทฤษฎีและเนื้อหาเป็นขั้นตอนในแต่ละ Chapter

เหมาะสำหรับผู้เริ่มใช้งาน VMware vSphere

มีสไลด์ประกอบการสอนให้ Download

เกี่ยวกับคอร์สนี้

ในปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันว่าเทคโนโลยี Virtualization เข้ามามีบทบาทสำคัญในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมาก ดังนั้นการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการเทคโนโลยร Virtualization จึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันโปรดักส์ Virtualization ของทาง VMware ที่มีชื่อว่า "VMware vSphere 6.0" เป็นหนึ่งในโปรดักส์ Virtualization ยอดนิยมที่มีการใช้งานเป็นอย่างมาก เราจึงควรทำความใจในตัวโปรดักส์เพื่อการบริหารจัดการระบบ Virtualization ได้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้นในหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่เน้นถึง "เนื้อหาทฤษฎี" ไปพร้อม ๆ กับการ "แสดงตัวอย่างการ configure และ install" ส่วนต่าง ๆ ของ "VMware vSphere 6.0" โดยหลักสูตรนี้ในแต่ละบทจะแยกเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ในส่วนแรกของแต่ละบทเป็นการเรียนรู้เรื่องทฤษฏีการทำงาน จากนั้นในส่วนหลังของแต่ละบทจะเป็นการสาธิตการ configure และ install สิ่งที่เกี่ยวข้องกันในบทนั้น ๆ เนื่องจากหลักสูตรนี้คำนึงถึงเรื่องการแก้ปัญหาในอนาคตที่จำเป็นต้องใช้ทฤษฎีในการแก้ปัญหา หรือต้องใช้ทฤษฎีในการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ต้องการให้ผู้เรียนจำได้เพียงแค่เมนูการ configure หรือ install เท่านั้น

หลักสูตร "VMware vSphere 6.0" ได้รวมขั้นตอนเนื้อหาที่มีการใช้งานบ่อยในการบริหารจัดระบบเข้าด้วยกัน โดยรวบรวมขึ้นเป็นแต่ละบทและแต่ละบทการสอนนั้นเป็นภาษาไทย เป้าหมายของหลักสูตร "VMware vSphere 6.0" คือ สามารถ configure, install และรู้ในส่วนของทฤษฎีในสิ่งที่กำลังทำไปพร้อม ๆ กัน

ในหลักสูตรนี้ สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การใช้งาน "VMware vSphere 6.0" ก็สามารถเรียนรู้ได้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน เนื่องจากในแต่ละบททำการสอนเป็นขั้นตอน และแยกออกเป็นส่วนของเนื้อหาทฤษฎีก่อนลงมือปฏิบัติจริง และยังเหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบ "VMware vSphere 6.0" ที่ต้องการศึกษาส่วนต่าง ๆ ของ "VMware vSphere 6.0" เพิ่มเติม

หลังจากผู้เรียน เรียนครบทุกบทของหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เรียนจะได้รับในส่วนของความเข้าใจในเนื้อหาและทฤษฎีในส่วนต่าง ๆ ของ "VMware vSphere 6.0" ไม่เพียงแต่เฉพาะการ configure หรือ install เท่านั้น เนื้อหาในหลักสูตรนี้ครอบคลุมถึงการใช้งานส่วนต่าง ๆ ของ "VMware vSphere 6.0" เพื่อนำไปใช้งานจริงได้ 

ผู้สอน

ศุภวัชร รังสฤษฏ์โยธิน

System Engineer ด้าน VMware vSphere, Microsoft Server และ เครือข่าย Storage

หลักสูตรของคอร์สนี้

Chapter 1 : VMware vSphere Overview
Download เอกสารสำหรับการเรียน
0:11
ตอนที่ 1 : Overview VMware vSphere
4:43
ตอนที่ 2 : Overview VMware ESXi และ รูปแบบของ Hypervisor
16:52
ตอนที่ 3 : Overview VMware vCenter Server
16:46
ตอนที่ 4 : Overview VMware vSphere Features
16:14
ตอนที่ 5 : Overview vSphere Environment
3:32
Chapter 2 : Deploy VMware ESXi
ตอนที่ 1 : หลักการเลือก Server Platform สำหรับติดตั้ง ESXi (เนื้อหา+ทฤษฎี)
8:48
ตอนที่ 2 : หลักการเลือก Storage สำหรับใช้งานร่วมกับ ESXi (เนื้อหา+ทฤษฎี)
18:51
ตอนที่ 3 : หลักการเลือก Network สำหรับใช้งานร่วมกับ ESXi (เนื้อหา+ทฤษฎี)
13:07
ตอนที่ 4 : รูปแบบการ Deploy VMware ESXi (เนื้อหา+ทฤษฎี)
21:28
ตอนที่ 5 : ขั้นตอนการติดตั้ง VMware ESXi (Lab)
7:38
ตอนที่ 6 : ขั้นตอนการทำ Post installation ผ่านทาง DCUI (Lab)
6:15
ตอนที่ 7 : ขั้นตอนการทำ Post installation ผ่านทางเครื่องมือ VMware vSphere Desktop Client (Lab)
15:42
Chapter 3 : Deploy vCenter Server
ตอนที่ 1 : หลักการเลือก Platform สำหรับการติดตั้ง vCenter Server (เนื้อหา+ทฤษฎี)
23:28
ตอนที่ 2 : การทำงานของ Platform Service Controller หรือ PSC (เนื้อหา+ทฤษฎี)
9:18
ตอนที่ 3 : รูปแบบการ Deploy PSC แบบ Embedded-PSC และ External-PSC (เนื้อหา+ทฤษฎี)
3:23
ตอนที่ 4 : รูปแบบการ Deploy PSC แบบที่ 1 (Local PSC with High-Availability) (เนื้อหา+ทฤษฎี)
10:28
ตอนที่ 5 : รูปแบบการ Deploy PSC แบบที่ 2 (Multisite vCenter and PSC) (เนื้อหา+ทฤษฎี)
4:21
ตอนที่ 6 : รูปแบบการ Deploy PSC แบบที่ 3 (Multisite vCenter and PSC with High-Availability) (เนื้อหา+ทฤษฎี)
0:10
ตอนที่ 7 : การทำงานของ vCenter HA ใน VMware vSphere 6.5 (เนื้อหา+ทฤษฎี)
11:17
ตอนที่ 8 : ขั้นตอนการ Deploy Platform Service Controller (PSC) (Lab)
9:05
ตอนที่ 9 : ขั้นตอนการ Deploy vCenter Server Appliance (Lab)
7:09
ตอนที่ 10 : ขั้นตอนการทำ Post Installation ผ่านเครื่องมือ vSphere Desktop Client (Lab)
10:11
ตอนที่ 11 : ขั้นตอนการใช้งาน Host Profile
5:08
Chapter 4 : Virtual Switch
ตอนที่ 1 : รูปแบบ Virtual Switch (เนื้อหา+ทฤษฎี)
9:26
ตอนที่ 2 : PortGroup และ Uplink (เนื้อหา+ทฤษฎี)
12:27
ตอนที่ 3 : NIC-Teaming แบบที่ 1 (vSwitch Port Based Load-Balancing) (เนื้อหา+ทฤษฎี)
4:54
ตอนที่ 4 : NIC-Teaming แบบที่ 2 (Source MAC Address Hash Load-Balancing) (เนื้อหา+ทฤษฎี)
4:40
ตอนที่ 5 : NIC-Teaming แบบที่ 3-4 (IP Hash Load-Balancing และ Explicit Failover Order) (เนื้อหา+ทฤษฎี)
6:02
ตอนที่ 6 : Failover Detection (เนื้อหา+ทฤษฎี)
3:39
ตอนที่ 7 : Distributed vSwitch (เนื้อหา+ทฤษฎี)
11:28
ตอนที่ 8 : Private VLAN (เนื้อหา+ทฤษฎี)
3:38
ตอนที่ 9 : ขั้นตอนการสร้างและการลบ Virtual Machine PortGroup บน Standard vSwitch (Lab)
4:51
ตอนที่ 10 : ขั้นตอนการสร้างและการแก้ไข VMKernel PortGroup บน Standard vSwitch (Lab)
6:05
ตอนที่ 11 : ขั้นตอนการเพิ่มและลด Physical Uplink บน Standard vSwitch (Lab)
2:03
ตอนที่ 12 : ขั้นตอนการตั้ง General, Security, Traffic Shaping, NIC-Teaming, Failover Detection และ Failover Order บน Standard vSwitch (Lab)
10:25
ตอนที่ 13 : ขั้นตอนการสร้าง Distributed vSwitch (Lab)
5:25
ตอนที่ 14 : ขั้นตอนการเพิ่ม ESXi host เพื่อใช้งาน Distributed vSwitch (Lab)
4:13
ตอนที่ 15 : ขั้นตอนการสร้าง VM Port Group และ Migrate Standard VM Port Group มายัง Distributed VM Port Group (Lab)
10:22
ตอนที่ 16 : ขั้นตอนการสร้าง VMKernel Port Group บน Distributed vSwitch และ Migrate Standard VMKernel Port Group มายัง Distributed VM Port Group (Lab)
9:29
ตอนที่ 17 : ขั้นตอนการนำ ESXi host ออกจาก Distributed vSwitch (Lab)
4:25
ตอนที่ 18 : ขั้นตอนการสร้าง Private VLAN และการ Manage Distributed vSwitch (Lab)
9:30
Chapter 5 : Storage for vSphere
ตอนที่ 1 : SAN (เนื้อหา+ทฤษฎี)
9:29
ตอนที่ 2 : การใช้งาน FC storage กับ ESXi และ Multipath (เนื้อหา+ทฤษฎี)
21:56
ตอนที่ 3 : การใช้งาน iSCSI storage กับ ESXi (เนื้อหา+ทฤษฎี)
8:08
ตอนที่ 4 : NAS และการใช้ NFS Storage กับ ESXi (ทฤษฎี+เนื้อหา)
7:00
ตอนที่ 5 : การขยาย VMFS Datastore (ทฤษฎี+เนื้อหา)
11:02
ตอนที่ 6 : เปรียบเทียบ Storage Protocol เพื่อใช้งานกับ ESXi (ทฤษฎี+เนื้อหา)
6:02
ตอนที่ 7 : Raw Device Mapping (RDM) (ทฤษฎี+เนื้อหา)
9:40
ตอนที่ 8 : Storage API for Array Integration (VAAI) (ทฤษฎี+เนื้อหา)
8:36
ตอนที่ 9 : Virtual Disk (VMDK) (ทฤษฎี+เนื้อหา)
12:10
ตอนที่ 10 : ขั้นตอนการนำ Local Disk มาใช้งาน Data Store (Lab)
11:20
ตอนที่ 11 : ขั้นตอนการนำ iSCSI Disk มาใช้งาน Data Store (Lab)
19:18
ตอนที่ 12 : ขั้นตอนการขยาย VMFS Datastore (Lab)
7:08
ตอนที่ 13 : ขั้นตอนการนำ NFS Share มาใช้งาน Data Store (Lab)
5:59
Chapter 6 : VMware vSphere Features (HA, FT, vMotion, Storage vMotion, DRS, Storage DRS)
ตอนที่ 1 : การทำงานของ vSphere HA (เนื้อหา+ทฤษฎี)
9:58
ตอนที่ 2 : กระบวนการ Fault Domain Manager (FDM) ในการทำงานของ vSphere HA (เนื้อหา+ทฤษฎี)
5:38
ตอนที่ 3 : เหตุการณ์ Host Isolation (เนื้อหา+ทฤษฎี)
8:31
ตอนที่ 4 : การทำงานของ vSphere Fault Tolerance (FT) (เนื้อหา+ทฤษฎี)
12:13
ตอนที่ 5 : การทำงานของ vMotion (เนื้อหา+ทฤษฎี)
9:01
ตอนที่ 6 : การทำงานของ Storage vMotion (เนื้อหา+ทฤษฎี)
5:56
ตอนที่ 7 : การทำงานของ DRS (เนื้อหา+ทฤษฎี)
6:28
ตอนที่ 8 : การทำงานของ DRS Rules (เนื้อหา+ทฤษฎี)
5:00
ตอนที่ 9 : การทำงานของ Storage DRS (เนื้อหา+ทฤษฎี)
6:00
ตอนที่ 10 : ขั้นตอนการสร้าง vSphere Cluster (Lab)
4:24
ตอนที่ 11 : ขั้นตอนการตั้งค่า vSphere HA (Lab)
22:23
ตอนที่ 12 : ขั้นตอนการใช้งาน feature vMotion, Storage vMotion และ Shared Noting vMotion (Lab)
14:11
ตอนที่ 13 : ขั้นตอนการใช้งาน DRS และ DRS Affinity, Anti-Affinity และ Host Affinity Rules (Lab)
23:24
ตอนที่ 14 : ขั้นตอนการใช้งาน vSphere FT (Lab)
12:24
ตอนที่ 15 : ขั้นตอนการใช้งาน Storage DRS, Scheduling และ Storage DRS Rules (Lab)
19:31

Copyright © 2020 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17