เส้นทางสู่การเป็นพนักงานดีเด่นด้วยเทคนิค HOU-REN-SOU

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 990.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 42 นาที

เหมาะกับพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานใหม่ไปจนถึงหัวหน้างาน ซื่งสามารถนำวิธีการไปใช้เป็นหลักคิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน

เน้นถึง วิธีการคิด มุมมอง และการยอมรับกฏระเบียบต่างๆ เพื่อเป็นการเปิดใจและยกระดับทัศนคติในการทำงาน

จะได้เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรตามหลัก HOU-REN-SOU ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของคนทำงาน แล้วนำไปปรับใช้ได้จริงกับงานของตน

สอนโดย Growing Academy เป็นสถาบันฝึกอบรมทักษะด้านงานบริการอันดับ 1 ที่มีลูกค้ากว่า 1,000 บริษัท ส่งพนักงานมาอบรมกับเรากว่า 70,000 คน หลังจากเราเปิดดำเนินการมาแค่ 3 ปี

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สออนไลน์นี้ เหมาะกับพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานใหม่ไปจนถึงหัวหน้างาน ซื่งสามารถนำวิธีการไปใช้เป็นหลักคิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน หรือนำเทคนิคไปปรับทัศนคติของพนักงาน หลักสูตรนี้จะเน้นถึง วิธีการคิด มุมมอง และการยอมรับกฏระเบียบต่างๆ เพื่อเป็นการเปิดใจและยกระดับทัศนคติในการทำงานรวมถึงฝึกคิดพิจารณาว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราเป็นพนักงานที่ร้านหรือบริษัทต้องการ นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรตามหลัก HOU-REN-SOU ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของคนทำงาน แล้วนำไปปรับใช้ได้จริงกับงานของตน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรตามหลัก HOU-REN-SOU
- หลักการสื่อสารเพื่อป้องกันความเข้าใจที่ผิดพลาด
- ทัศนคติที่ควรจะมีต่อลูกค้า และ ต่องานที่ทำ
- เข้าใจถึงความสำคัญของกฎระเบียบภายในร้านหรือบริษัท
- กฎ 8 ข้อในการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะทำงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
- พนักงานบริการและพนักงานทั่วไป
- ผู้ที่อยากจะพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสาร

เนื้อหาของคอร์ส
เส้นทางสู่การเป็นพนักงานดีเด่น
1. ทัศนคติที่ควรมีต่อลูกค้า
2. ทัศนคติที่ควรมีต่องานที่ทำ
3. เข้าใจถึงความสำคัญของกฎระเบียบ
4. ผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการทำงาน
5. กฎ 8 ข้อในการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะทำงาน

เทคนิค Hou Ren Sou
1. ทำความรู้จักกับเทคนิค Hou Ren Sou
2. ลำดับของเทคนิค Hou Ren Sou
3. ความสำคัญของการสื่อสารภายในองค์กร
4. ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี รวมถึง หลักในการจดบันทึก
5. ฝึกการเป็นผู้พูดที่ดี

ผู้สอน

Growing Academy

สถาบันฝึกอบรมทักษะด้านงานบริการอันดับ 1 ที่มีลูกค้ากว่า 1,000 บริษัท มีหลักสูตรที่มุ่งเน้น พัฒนาทั้งทักษะ และทัศนคติในการให้บริการลูกค้าในโลกธุรกิจ

หลักสูตรของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์
แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์
2:29
แบบทดสอบก่อนเรียน
1. เส้นทางสู่การเป็นพนักงานดีเด่น
1.1 ทัศนคติที่ควรมีต่อลูกค้า
12:30
1.2 ทัศนคติที่ควรมีต่องานที่ทำ
9:49
1.3 เข้าใจถึงความสำคัญของกฎระเบียบ
15:18
1.4 ผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการทำงาน
7:59
1.5 กฎ 8 ข้อในการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะทำงาน
35:05
2. เทคนิค Hou Ren Sou
2.1 ทำความรู้จักกับเทคนิค Hou Ren Sou
18:40
2.2 ลำดับของเทคนิค Hou Ren Sou
21:28
2.3 ความสำคัญของการสื่อสารภายในองค์กร
6:47
2.4 ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี รวมถึง หลักในการจดบันทึก
12:52
2.5 ฝึกการเป็นผู้พูดที่ดี
19:17
แบบทดสอบหลังเรียน

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17