เศรษฐศาสตร์ ตลาดหุ้น ธุรกิจและจิตวิทยาตลาดหุ้น

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 3,900.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 14 ชั่วโมง 37 นาที

สอนโดย อ.สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย

รู้ถึงเศรษฐศาสตร์ ตลาดหุ้น และธุรกิจ กลไก วัฎจักรและความเชื่อมโยง

เข้าใจจิตวิทยาตลาดหุ้นเกี่ยวพันและใช้ประโยชน์อย่างไร

มีเอกสารประกอบให้ Download

เกี่ยวกับคอร์สนี้

เศรษฐศาสตร์ ตลาดหุ้น และธุรกิจ กลไก วัฎจักรและความเชื่อมโยง และจิตวิทยาตลาดหุ้นเกี่ยวพันและใช้ประโยชน์อย่างไร
ความเข้าใจเศรษฐศาตร์ที่มีต่อเศรษฐกิจ เชื่อมโยงกับตลาดหุ้นอย่างไร
วงจรเศรษฐกิจกับวงจรธุรกิจเหมือนหรือต่างกันอย่างไร วงจรธุรกิจใดเป็น Leading, Coincident or Lagging
ในแต่ละช่วงวงจรเศรษฐกิจมีอะไรบ่งชี้ที่สำคัญ
วงจรหุ้นรู้ได้อย่างไรว่า Peak จริงจบไปแล้ว หรือ Bottom จริงผ่านไปแล้ว จะใช้เครื่องมือหรือตัวเลขเศรษฐกิจใดช่วย confirm
วงจรของบริษัทบอกจากงบการเงินได้หรือไม่ บอกอย่างไร ดูตรงไหน งบใด
จิตวิทยาตลาดหุ้นเกี่ยวพันกับวงจรเศรษฐกิจ วงจรตลาดหุ้นและวงจรธุรกิจอย่างไร
กราฟ คลื่นทฤษฎี Dow, Elliot Wave และ Candle Stick กับจิตวิทยาตลาดหุ้น

ผู้สอน

สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล

นักลงทุนสไตล์ VI นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย

หลักสูตรของคอร์สนี้

เศรษฐศาสตร์ตลาดหุ้นและธุรกิจ
1. ความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจและตลาดหุ้น
2:20:55
2. วงจรเศรษฐกิจกับวงจรธุรกิจ Leading, Coincident หรือ Lagging
33:32
3. ในแต่ละช่วงวงจรเศรษฐกิจมีอะไรบ่งชี้ที่สำคัญ
2:20:23
4. วงจรหุ้นรู้ได้อย่างไรว่า Peak จริงจบไปแล้ว หรือ Bottom จริงผ่านไปแล้ว
3:36:01
5. วงจรของบริษัทบอกจากงบการเงินได้หรือไม่ บอกอย่างไร ดูตรงไหน งบใด
1:36:18
6. จิตวิทยาตลาดหุ้นเกี่ยวพันกับวงจรเศรษฐกิจ วงจรตลาดหุ้น และวงจรธุรกิจอย่างไร
57:48
7. กราฟ คลื่นทฤษฎี Dow, Elliot Wave และ Candle Stick กับจิตวิทยาตลาดหุ้น
2:12:37
8. แนวคิดพื้นฐานการลงทุน
34:15
Bonus 12 ข้อควรจำของนักลงทุนในตลาดหุ้น
26:07