เข้าใจรายงานผู้สอบบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 2,500.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 45 นาที

สอนโดย อ.สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย

เรียนรู้วิธีการแกะรายงานผู้สอบบัญชี ประกอบงบการเงิน

มีเอกสารประกอบให้ Download

เกี่ยวกับคอร์สนี้

เรียนรู้เข้าใจรายงานผู้สอบบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน เกณฑ์การพิจารณา ประเภทของรายงานผู้สอบบัญชี หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงการดูลางแห่งความล้มเหลวของธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้น สำหรับนักลงทุนประกอบกันในการตัดสินใจลงทุน

เนื้อหาคอร์สเรียน
- เรียนรู้และเข้าใจหลักการของผู้สอบบัญชีแบบใหม่
- รู้จักประเภทของผู้ตรวจสอบรายงานผู้สอบบัญชี
- สังเกตุได้ถึงสัญญาณเตือนภัยความล้มเหลวของธุรกิจ และการตกแต่งงบการเงิน

สอนโดยอาจารย์สรรพงศ์จะนำเอาประสบการณ์ของตนและเนื้อหามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์หุ้นจริงให้เห็นได้จริง ยกตัวอย่างสาเหตุวิธีการต่างๆให้ได้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้น

ผู้สอน

สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล

นักลงทุนสไตล์ VI นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย

หลักสูตรของคอร์สนี้

1. ทำความเข้าใจรายงานผู้สอบบัญชี ความหมายในรายงานผู้สอบบัญชี หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1.1 เรื่องใหม่ในรายงานของผู้สอบบัญชีคือเรื่องอะไร
1:01:05
1.2 รูปแบบของผู้สอบบัญชีแบบใหม่
55:47
1.3 เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters or KAM)
36:42
1.4 เกณฑ์การพิจารณาว่ามีสาระสำคัญหรือไม่? / ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
15:24
1.5 ประเภทของรายงานผู้สอบบัญชี
30:24
1.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
17:19
2. Bonus: สัญญาณเตือนภัยความล้มเหลวของธุรกิจ และการตกแต่งงบการเงิน
2.1 ลางแห่งความล้มเหลวของธุรกิจ
58:44
2.2 การตกแต่งงบการเงินของบริษัท
10:34