แกะงบการเงินหุ้นร้อน

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 4,500.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 37 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 12 ชั่วโมง 23 นาที

สอนโดยอาจารย์ "สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล" นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย

นำงบการเงินจริงมาศึกษาก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องราวต่างๆ ตามมา เพื่อเป็นกรณีศึกษาว่า อะไรคือสาเหตุ งบบอกล่วงหน้าหรือไม่

มีเอกสารประกอบให้ Download

เกี่ยวกับคอร์สนี้


เนื้อหาคอร์สเรียน

-นำงบการเงินจริงมาศึกษาก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องราวต่างๆ ตามมา เพื่อเป็นกรณีศึกษาว่า อะไรคือสาเหตุ งบบอกล่วงหน้าหรือไม่ ถ้าบอกนักลงทุน บอกตรงไหน อย่างไร
-รายงานผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทบอกช้ากว่าปัญหาจะเกิดเพราะอะไร และรายงานของผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตใดหรือไม่ที่ส่งสัญญาณเล็กมาให้เรา
-การพิจารณาว่าราคาหุ้นกิจการใดขึ้นจริงขึ้นเทียม หุ้นที่ราคากราฟขึ้นลงทรงภูเขา มักมีลักณะงบการเงิน ข่าว อย่างไรบ้าง

ประวัติวิทยากร
อาจารย์ "สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล" นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี ซึ่งได้แนะนำวิธีวิเคราะห์งบการเงินอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นและเข้าใจภาพรวมของงบการเงิน ซึ่งเป็นร่องรอยทางธุรกิจที่บริษัทต่างๆ ได้ทิ้งไว้ ทำให้เรารู้ถึงเส้นทางธุรกิจในอดีต ปัจจุบัน และรู้ว่าบริษัทนั้นๆ กำลังจะลงทุนอะไรต่อไปในอนาคต เพื่อให้นักลงทุนสามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง

ผู้สอน

สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล

นักลงทุนสไตล์ VI นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย

หลักสูตรของคอร์สนี้

1. แกะงบการเงินหุ้นร้อน GL
1.1 หุ้นบริษัทกรุ๊ปลิส จำกัด (มหาชน)
40:03
1.2 รายงานผู้สอบบัญชี
21:05
1.3 งบการเงินบริษัทกรุ๊ปลิส วันที่ 30 มิถุนายน
37:49
1.4 วิเคราะรายการสำคัญที่มีผลต่อกิจการ
17:52
1.5 งบการเงินบริษัทกรุ๊ปลิส วันที่ 31 ธันวาคม 2559
6:19
1.6 วิเคราะรายการสำคัญที่มีผลต่อกิจการ 2
26:12
1.7 วิเคราะรายการสำคัญที่มีผลต่อกิจการ 3
26:28
1.8 วิเคราะรายการสำคัญที่มีผลต่อกิจการ ด้าน IS
31:33
1.9 การรับรู้รายได้ของ GL หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับ 4 เดือน
13:09
1.10 การหยุดรับรู้รายได้
29:41
1.11 การตั้งสำรอง
9:31
2. แกะงบการเงินหุ้นร้อน PACE
2.1 หุ้นบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
18:15
2.2 รายงานผู้สอบบัญชี
11:52
2.3 ผลกระทบจากการไม่บันทึกกำไรจากเงินลงทุน
49:46
2.4 วิเคราะจากงบการเงินด้าน Solvency
12:00
2.5 บทสรุป PACE
2:31
3. แกะงบการเงินหุ้นร้อน EARTH
3.1 หุ้นบริษัทเอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)
2:39
3.2 รายงานผู้สอบบัญชี 57-59 และเหตุการณ์ IQ60
2:21
3.3 เกิดอะไรขึ้น ภาระหนี้สินมาจากอะไร
19:12
3.4 งบการเงิน EARTH วันที่ 31 มีนาคม 2560
24:25
3.5 เข้าใจคำนิยามต่างๆ
37:26
3.6 รายการในส่วนทุนบ่งชี้ว่ากิจการมีการซื้อหุ้นไขว้กัน
52:28
3.7 EARTH ดูจากงบบอกอะไร
12:18
4. แกะงบการเงินหุ้นร้อน AJA
4.1 หุ้นบริษัทเอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2:34
4.2 รายงานผู้สอบบัญชี
1:53
4.3 ลักษะณะของการทำธุรกิจเช่าซื้อ vs. ธุรกิจลิสซิ่ง
7:32
4.4 งบการเงิน AJA
1:01:36
4.5 บทสรุปการวิเคราะห์งบการเงินและอัตราส่วน
6:12
5. แกะงบการเงินหุ้นร้อน IFEC
5.1 หุ้นบริษัทอินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
13:00
5.2 รายงานผู้สอบบัญชี
2:16
5.3 งบการเงิน IFEC
53:27
5.4 เงินไหลจากแม่ไปย่อยกว่า 8000 ลบ-
6:45
5.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
11:51
6. แกะงบการเงินหุ้นร้อน POLAR
6.1 หุ้นบริษัทโพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)
12:13
6.2 รายงานผู้สอบบัญชี
1:48
6.3 งบการเงิน POLAR
36:10
6.4 วิเคราะห์งบกำไรขาดทุน
21:24