0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ดูตัวอย่าง

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

นิตยสาร MDC Health เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา สำหรับมอบแก่ประชาชนผู้สนใจ โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนทั่วไป โดยมุ่งหวังให้มีความเข้าใจถึงการดูแลตนเอง ตระหนักในความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค รวมทั้งมีความเข้าใจลักษณะของโรค การรักษาและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยในการรักษา การฟื้นฟูสภาพด้านร่างกายและจิตใจ ทำให้สามารถปรับพฤติกรรมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รายละเอียด

ISBN : N/A

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 72 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 88.92 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : th

ฉบับอื่นของนิตยสารนี้

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup