12 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ดูตัวอย่าง

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

หนังสือพิมพ์ "ข่าวผู้ถือหุ้น" (เลข ที่ใบอนุญาต: สสช. 17/2562) ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ท้องที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 หรือประกาศข้อความตามกฎหมายอื่นๆ เช่น การแปรสภาพห้างหุ้นส่วน, การเพิ่มทุน ลดทุน, การบังคับจำนอง, การแจ้งให้ชำระหนี้ การเลิกบริษัท ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตามกฎหมาย ราคาเล่มละ 5 บาท อัพเดทใน ookbee ช่วงวันที่ 5, 10, 20, 30 ของเดือน ให้โหลดอ่านฟรี

รายละเอียด

ISBN : N/A

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 12 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 18.76 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : th

ฉบับอื่นของนิตยสารนี้

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว