0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 179.00 ฿

เกี่ยวกับ

"""การดำเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ควบคู่กันไป"" ศิลปะการดำเนินชีวิต เป็นกลวิธีที่ต้องอาศัยพื้นฐานของการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจชีวิตของตนเองและผู้อื่น เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในครอบครัวและสังคม รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม เพื่อนำไปสู่การทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โดยใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ และสัมพันธภาพที่ดีในการดำเนินชีวิต"

รายละเอียด

ISBN : 978-616-556-056-6

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 391 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 71.81 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว