0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 48.00 ฿

เกี่ยวกับ

ความแค้นเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งที่มักก่อให้เกิดอาชญากรรมติดตามมาด้วยเสมอเพราะความแค้นเป็นสิ่งกระตุ้นที่ยากจะลบเลือนให้หลุดออกไปจากจิตใจได้ง่ายๆ และมักจะติดตรึงอยู่ในใจของคนได้นานกว่าความรู้สึกอื่นๆ ดว้ยเหตุนี้ความแค้นจึงมักถูกหยิบยกขึ้นมาใช้ในนิยายอาชญากรรม อยู่บ่อยคร้ัง ท้้งนิยายของไทยเอง นิยายของประเทศตะวันตกแมแ้ต่ในนิยาย กำลังภายในของจีนก็ไม่ได้นอกเหนือจากแนวความคิดนี้จนมักมีวลีติดปากที่ว่า “บุญคุณต้องทดแทน ความแค้นต้องชำระ” ปมสังหารนวนิยายขนาดส้ันเรื่องนี้ก็มีสาเหตุมาจากความรู้สึกชนิดนี้ที่แม้กาลเวลาจะผ่านพ้นไปแล้วเนิ่นนาน แต่ความรู้สึกนี้ก็ยังตกตะกอนอยู่ภายในใจของผู้ถูกกระทำซึ่ งเวลาที่ผ่านไปกลับบ่มเพาะ ความเครียดแค้นที่อยู่ภายในให้ทวีความครุ่นแค้นมากขึ้นๆ จนนำไปสู่โศกนาฏกรรมอันน่าเศร้าในที่สุด

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 59 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 2.59 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ วุฒินันท์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup