3 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ดูตัวอย่าง

สำนักพิมพ์ :

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

วารสารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ Geographical Indication (GI) ซึ่งเป็นสินค้าชุมชนที่ผสมผสานกับทักษะความชำนาญภูมิปัญญา คุณภาพ ชื่อเสียง และเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของคนในพื้นที่นั้น มาใช้ในการผลิตสินค้าเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ ให้เป็นสินค้าในท้องถิ่นนั้นๆ

รายละเอียด

ISBN : N/A

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 12 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 2.47 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : th

ฉบับอื่นของนิตยสารนี้

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว